Skip to content

Resultaat omhoog? Wijziging voorlopige aanslag aanvragen!

Ongetwijfeld heeft u het al gemerkt: er komt langzaam een einde aan de moeizame jaren, de crisistijd lijkt achter ons te liggen. Daarmee is het van belang om eens stil te staan bij uw verwachte resultaat dit jaar en uw Voorlopige Aanslag (IB of VpB) daarop af te stemmen. De rente’s die de belastingdienst hanteert als u achteraf moet bijbetalen zijn niet misselijk: 4% voor aanslagen inkomstenbelasting en zelfs 8% voor aanslagen vennootschapsbelasting. Er wordt belastingrente gerekend over de periode 1 juli na het aangiftejaar tot de datum van de aanslag. Neem contact op bij vragen hieromtrent.