Skip to content

NOAB

Onze eerste stap in de kwaliteitsverbetering was in 2006 de aanmelding als aspirant lid bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen NOAB. Snel daarop zijn wij gekwalificeerd lid geworden. Daarmee zijn wij de verplichting aangegaan van permanente educatie, periodieke toetsing aan de NOAB kwaliteitsregels, een beroepsaans[rakelijkheids-verzekering en het hanteren van de NOAB-leveringsvoorwaarden.

Maar wat heeft u daar aan? De NOAB zegt daar op haar site het volgende over: “Elke ondernemer heeft een NOAB-kantoor nodig. Niet alleen voor de aangifte, maar ook voor jaarrekeningen, financieringsaanvragen en advies. Het inschakelen van een NOAB-lid heeft dan ook belangrijke voordelen voor ondernemers.” en noemt vervolgens de volgende 5 redenen om een NOAB-kantoor in te schakelen:

1. Kwaliteit van dienstverlening en advies
NOAB-leden vinden kwaliteit belangrijk. De reglementen van NOAB waarborgen dat leden alleen dan hun lidmaatschap kunnen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en vakkennis bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid periodiek wordt onderworpen aan een herkwalificatie.

2. Up-to-date kennis van zaken
NOAB-leden zijn verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving, door permanent opleidingen te volgen. Hierdoor is hun advies altijd actueel.

3. Laagdrempelig en oplossingsgericht
NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen en dat er binnen NOAB-kantoren geen van negen-tot-vijf-cultuur bestaat.
NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.

4. Garantie
De NOAB Beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op gratis conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt schadeloos gesteld kan worden indien de fout verwijtbaar is.

5. Klaar voor de toekomst
NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. NOAB-kantoren zijn daardoor klaar voor de toekomst.

Dat wij klaar zijn voor de toekomst blijkt uit dat wij ons hebben aangemeld voor Horizontaal Toezicht. Dit houdt in dat aangiften, die door ons worden verzorgd, in principe direct kunnen worden geaccepteerd door de Belastingdienst. Zij vertrouwt op de professionaliteit en kwaliteit van ons kantoor. Als ondernemer geeft u hiermee het signaal af dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, een integer ondernemer bent en uw cijfers een correct beeld geven. Dit houdt overigens niet in dat er, binnen de geldende wet- en regelgeving, minder ruimte is voor fiscale advisering en het innemen van fiscale standpunten. Ook binnen Horizontaal Toezicht blijft u, de klant, centraal staan.

Daarnaast zijn wij op de hoogte van Standard Business Reporting, kortweg SBR. Dit is een gestandaardiseerde manier om financiele gegevens uit te wisselen met banken, de Belastingdienst, en o.a. de Kamer van Koophandel. Vanaf 2013 is het verplicht om bepaalde aangiftes op deze wijze in te dienen. Ons kantoor zorgt voor een geruisloze overgang naar deze nieuwe manier van aangifte doen

Nieuws

Investeringsaftrek gehaald?

Het einde van het jaar komt er wellicht weer aan en daarmee is het weer tijd om na te gaan of u met uw investeringen niet net onder de grens…

Wij zijn Exact gecertificeerd!

Wij hebben het Exact Online Cloud Accountant certificaat behaald! Daarmee geeft Exact aan dat wij ons hebben ontwikkeld tot een cloud specialist met grondige kennis van Exact Online. Wij weten…