Skip to content

Veel gestelde vragen:

Regelmatig worden ons dezelfde vragen gesteld. We hebben geprobeerd ze hier te verzamelen. Klik op een vraag en zie het antwoord:

Dat klopt. En we zijn daar stiekem ook nog wel een beetje aan gehecht. Het is tenslotte ook wat we doen: het managen van informatie. Maar toch is Administratiekantoor Looijen de nieuwe naam geworden, lekker duidelijk. Bovendien konden we mooi aan het beeldmerk
de  plus toevoegen.

Het is een misverstand dat de jaarrekening van een BV verplicht door een accountant (RA of AA) opgesteld moet worden. Alleen middelgrote en grote ondernemingen zijn zgn. controleplichtig en dienen daarvoor een accountant in de arm te nemen. Een onderneming is middelgroot als gedurende twee jaren aan twee van de drie volgende criteria wordt voldaan:
– 50 of meer werknemers
– meer dan 7 miljoen euro omzet
– een balanstotaal van meer dan 5 miljoen
De ondergrenzen voor grote ondernemingen liggen bij 250 werknemers, 40 miljoen omzet
of 27 miljoen balanstotaal.

Tot en met de jaarrekening over boekjaar 2012 kan dat en mag dat. Maar het is de vraag of dat verstandig is. De publicatiestukken van een kleine BV dienen een balans op hoofdrubrieken te bevatten plus een aantal verplichte toelichtingen. Maar de winst- en verliesrekening hoeft er niet in en de gedetailleerde toelichting al helemaal niet. U hoeft anderen (uw concurrenten bijvoorbeeld..) niet wijzer te maken dan nodig. Wij stellen het publicatierapport voor u op en zenden het in naar de kamer, per mail of via SBR. Vanaf boekjaar 2013 is de SBR aanlevering verplicht.

Op investeringen gedaan in 2009 tm 2011 en hoogstwaarschijnlijk ook in 2013 mag in 2 jaar worden afgeschreven. Daarnaast mogen startende (IB-)ondernemers die aan het uren-criterium voldoen in de eerste drie jaar willekeurig afschrijven. Bedenk echter wel dat hogere afschrijvingen alleen een stukje liquiditeitsvoordeel opleveren. Bij ‘normale’ afschrijvingen worden de kosten van aanschaf over vijf of meer jaren uitgesmeerd, waardoor er een regelmatiger patroon in de bedrijfsresultaten optreedt dan bij verhoogde afschrijvingen. Verhoogde afschrijvingen betekenen uitstel van belastingbetaling, maar geen afstel. Neem contact op indien u twijfelt of u van deze maatregelen gebruik kunt maken en of dat ook zin heeft.

Veel gestelde vragen << FAQ >>

De term FAQ – Frequently Asked Questions – is afkomstig uit de Usenet nieuwsgroepen op internet waar men veelgestelde vragen uit de nieuwsgroepen verzamelde. Door deze samen met de antwoorden te rubriceren verzamelde men een schat aan vragen en antwoorden.

Klik op een vraag en het antwoord verschijnt.
Klik nog een keer op de vraag en het antwoord verdwijnt…