Skip to content

Warm aanbevolen…

Op deze plek willen wij wat sites onder uw aandacht brengen die wij een warm hart toedragen. Omdat ze dichtbij ons zijn, omdat ze voor duurzaamheid zijn, omdat we het goede doel van harte ondersteunen, of gewoon zomaar…

Leuk Leren wil wat betekenen voor het kind met leermoeilijkheden. Het kind dat vastloopt door een stoornis, door onvoldoende ondersteuning. of door andere redenen die het leren niet leuk meer maken.
Louise Looijen van Leuk Leren is Master Special Educiational Needs en gespecialiseerd in het weer op de rit zetten van en zelfvertrouwen geven aan die kinderen.

3Ppapier wil een steentje bijdragen aan duurzaamheid. Zij doet dit door uit China papier te importeren en te leveren dat gemaakt is van bamboe. Omdat bamboe razaendsnel groeit en er geen bomen gekapt hoeven te worden is er geen negatieve invloed op de CO2 uitstoot. Zelfs het transport wordt CO2 neutraal uitgevoerd.
Op een administratiekantoor is papierverbruik onvermijdelijk, maar we proberen het wel zo veel mogelijk te beperken. Moeten we toch printen of kopieren, dan doen we dat op boomvrij papier van 3PPapier.

Stichting ‘Help mij leven’ helpt Braziliaanse straatkinderen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.
Vanuit Nederland levert zij financiële, publicitaire, personele en morele ondersteuning aan de organisaties REMER en Sparta, die in de krottenwijken en op straat in Rio de Janeiro actief zijn. Met name REMER biedt hulpverlening van A tot Z: niet alleen eerstelijns hulp op straat, maar ook permanente opvang, resocialisatie en onderwijs. Sparta is een sportvereniging die binnen de krottenwijk behalve sportactiviteiten ook basiseducatie en sociaal-maatschappelijk werk ontplooit.
Het is de missie van Help mij Leven om straatkinderen te helpen bij hun dagelijkse strijd om het bestaan.
Wat moeten we daar nog aan toevoegen….

Warm aanbevolen…

warm (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1 met een hoge temperatuur (tegenstelling: koud): een warm bad; een warme bakker die zelf bakt,
2 de warmte vasthoudend: een warme jas,
3 hartelijk: een warme ontvangst,
4 hartstochtelijk; geestdriftig: iemand warm maken voor iets; iemand warm aanbevelen krachtig
5 aangenaam aandoend: een warme kleur

aan·be·ve·len (werkwoord; beval aan, heeft aanbevolen)
1 aanprijzen, aanraden: ik kan je dat hotel aanbevelen