Skip to content

Onze diensten

U kunt bij ons terecht voor alle diensten die u van een administratiekantoor verwacht – en meer, zie de plus. We hebben de meest moderne en uitgebreide middelen in huis om deze diensten voor u uit te voeren.

ADMINISTRATIES
Een goed gevoerde boekhouding is de basis voor de aangiften omzetbelasting en voor de jaarrekening. Als u het als een noodzakelijk kwaad ziet kunnen wij u die last uit handen nemen. Voert u liever zelf de boekhouding dan kunnen wij u ondersteunen bij de inrichting en bij het boeken zelf. Of u boekt in een online omgeving en wij kijken mee. Of wij boeken en u kijkt mee. De stukken kunnen door u ‘in de schoenendoos’ aangeleverd worden of door ons worden opgehaald. Of u levert ze gescanned per mail. Alles is mogelijk.

LOONADMINISTRATIES
Het voeren van een goede loonadministratie vormt voor vrijwel iedere ondernemer een lastige klus. Het moet accuraat en vooral ook tijdig gebeuren. Wij kunnen deze klus goed voor u uitvoeren.U ontvangt voor uw werknemers per betaalperiode een duidelijke salarisslip, en voor u zelf een kopie van de aangifte loonheffingen, compleet met betalingskenmerk. We kunnen de slip daarnaast rechtstreeks aan de werknemers sturen of mailen, eventueel na uw goedkeuring. Ten behoeve van de betaling kunnen we u een betaalbestand (Clieop of SEPA) sturen of een betaaloverzicht. Naast de aangifte loonheffingen kunnen we de aangiften voor pensioenverzekeraars verzorgen en de communicatie met UWV, arbodiensten en verzekeraars. We denken met u mee bij nieuwe medewerkers en bij mutaties. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden bij het opstellen van de arbeidsovereenkomsten. Doordat onze lijnen kort zijn hoeft u de mutaties niet – zoals bij de meeste salarisservice buro’s – middels afstandelijke standaard formulieren door te geven.

AANGIFTEN
IB-, OB-, VpB-, en Loonaangiften, we doen ze allemaal. Daarnaast ook successie/erfbelasting aangiften en aangiften dividendbelasting. Sinds 2012 kunnen we de zorg-, en huurtoeslagen voor u aanvragen of wijzigen.

Overigens dienen de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting vanaf 2013 via SBR (Standaard Business Reporting) aan de belastingdienst te worden geleverd. Wij hebben daar reeds de benodigde certificaten voor.

RAPPORTAGES
De jaarrekening zal veelal gezien worden als de basis voor de winstaangifte (Ib of VpB) en niet zozeer als bron van management informatie. Wij kunnen periodiek (maandelijks, per kwartaal of per half jaar) een rapportage voor u opstellen en met u bespreken. Daarmee zit u wel bovenop de bedrijfsvoering en aan de hand van een duidelijk dashboard met kengetallen is al snel in te zoomen op specifieke details.

JAARREKENINGEN
De jaarrekening vormt het sluitstuk van de onderneming. Wij stellen ‘m voor u op conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, maar zonder er verder al te veel poespas in te stoppen. Wel houden we natuurlijk rekening met de door u gewenste inzichten. Is uw onderneming een BV of een NV dan ontvangt u van ons met de jaarrekening de notulen en sturen wij het publicatierapport naar de kamer van koophandel

ADVIES
We helpen u met (de inrichting van ) de financiële administratie, fiscale aangelegenheden, managementrapportages, advisering over ondernemingsvormen, subsidies, financieringen, overeenkomsten (arbeid en huur), aankoop en verkoop van bedrijven. Als het echt specialistenwerk wordt ,zoals bij zeer complexe fiscale vraagstukken, dan werken wij samen met fiscalisten.

Nieuws

Investeringsaftrek gehaald?

Het einde van het jaar komt er wellicht weer aan en daarmee is het weer tijd om na te gaan of u met uw investeringen niet net onder de grens…

Wij zijn Exact gecertificeerd!

Wij hebben het Exact Online Cloud Accountant certificaat behaald! Daarmee geeft Exact aan dat wij ons hebben ontwikkeld tot een cloud specialist met grondige kennis van Exact Online. Wij weten…