Skip to content

Horizontaal Toezicht

Met de ondertekening van onze deelnameverklaring aan het convenant Horizontaal Toezicht heeft de belastingdienst te kennen gegeven dat zij er vertrouwen in heeft dat wij onze bedrijfsvoering hebben ingericht volgens de afspraken zoals die zijn vastgelegd in dat convenant. Die afspraken komen grotendeels overeen met de kwaliteitsregels van de NOAB en betreffen onze werkwijze, vastlegging van gegevens en afstemming vooraf in plaats van controle achteraf.

Voor u, de ondernemer, betekent dit als u zich via ons aanmeldt voor Horizontaal Toezicht (HT) het volgende:

Aangepast toezicht: van controles achteraf naar goedkeuring vooraf
Zoals gezegd heeft de belastingdienst er vertrouwen in dat de inrichting van uw administratie, uw aangiften en de samenstelling van uw jaarrekening op voldoende transparante wijze en deskundig tot stand zijn gekomen en conform de afspraken zijn opgesteld. Eventuele kwesties worden vooraf afgestemd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld waardebepaling bij overdracht, onroerende zaken, en zo meer. Er wordt in principe nog slechts steekproefsgewijs gecontroleerd (ter beoordeling of HT werkt en in principe alleen bij de intermediair, niet meer bij u). Dus geen vragen meer naar aanleiding van de aangifte, geen boekenonderzoek of branchecontrole meer.

Snelle afhandeling
U kent dat wel: uw aangifte is ingediend en vervolgens ligt die – naar uw gevoel een eeuwigheid – op een stapel te wachten tot die wordt behandeld. Of: we hebben namens u een vraag gesteld aan de belastingdienst en het duurt lang voordat er antwoord komt en we verder kunnen met de aangifte. Onder HT worden aangiftes snel afgehandeld en voor vragen hebben we een speciale ingang bij de belastingdienst die zorgt dat deze met voorrang behandeld worden.

Geen verplichting
Er is geen verplichte deelname aan HT. Wanneer u instemt om mee te doen stellen wij een verklaring op en melden u aan bij de belastingdienst. Vanaf dat moment vallen uw aangiften onder de convenantregeling. U kunt altijd en zonder opgaaf van redenen uw instemming intrekken.

Geen verlengstuk
We horen nog wel eens de vraag: “ben je nu geen verlengstuk van de belastingdienst.?” Het antwoord is daarop is een volmondig Nee!. HT dwingt ons tot steeds verdere interne kwaliteitsverbetering en onze fiscale advisering blijft hetzelfde: uw fiscale belang staat voorop. Het is ook onder HT mogelijk een fiscaal geschil met de belastingdienst te hebben. Er wordt een kwestie voorgelegd en er wordt overeengekomen “to agree to disagree”.

* UPDATE * nu ook invordering 
In februari 2016 verscheen de nieuwe Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners. Belangrijkste wijziging daarin is het opnemen van de invordering als onderdeel van HT. Met deelname aan horizontaal toezicht tekent u als ondernemer voor een aanvaardbare aangifte, maar ook voor het tijdig en volledig betalen van belastingschulden. Maar het betekent ook dat wij als HT intermediair namens u direct afspraken met de belastingdienst mogen maken indien u onverhoopt in betalingsmoeilijkheden komt te verkeren.

Wij denken dat Horizontaal Toezicht voordelen oplevert voor de ondernemer die zich toch al wil houden aan de fiscale spelregels, maar daarbinnen natuurlijk wel optimaal ondersteund wil worden. Wilt u meer weten? lees dan de brochure of neem contact met ons op.

De volledige tekst van de convenant vindt u hier.

Nieuws

Investeringsaftrek gehaald?

Het einde van het jaar komt er wellicht weer aan en daarmee is het weer tijd om na te gaan of u met uw investeringen niet net onder de grens…

Wij zijn Exact gecertificeerd!

Wij hebben het Exact Online Cloud Accountant certificaat behaald! Daarmee geeft Exact aan dat wij ons hebben ontwikkeld tot een cloud specialist met grondige kennis van Exact Online. Wij weten…