Skip to content

Jaar in, Jaar uit…

Zo rond de jaarwisseling 2013 – 2014 is het tijd voor een terugblik en vooruitkijken.

We mogen gerust stellen dat 2013 een roerig jaar was voor ons kantoor. We hebben een kwaliteitsslag gemaakt door de aansluiting bij Horizontaal Toezicht. We hebben flink geinvesteerd in nieuwe software en de inrichting daarvan. Een – gelukkig beperkt – aantal klanten heeft toch in meer of mindere mate schade ondervonden door de crisis, er is weer het nodige veranderd in de regelgeving en er was de ‘brand in het pand‘, met de nodige gevolgen. We hebben ons er goed doorheen geslagen. Het dagelijkse werk heeft geen noemenswaardige vertraging opgelopen – dank aan verzekering en goede backup – en we hebben een net plafonnetje gekregen. Daarnaast hebben we weer een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen, wat het werk weer meer divers en uitdagender maakt.

2014 zal zeker in aanvang nog wel wat onrustig zijn. Met het aankomende vertrek van Lai ontstaat er een vacature die vervuld moet worden. De nieuwe samenstelsoftware zal verder ingeregeld en uitgediept moeten gaan worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we weer een stap kunnen maken in de verdere verbetering van de kwaliteit. Ik spreek de hoop uit daarmee ook wat meer tijd vrij te kunnen maken voor de klantcontacten en er samen met u een prachtig jaar van te kunnen maken!