Skip to content

DISCLAIMER

Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website.

Inhoud van de website en verwijzingen
De door Administratiekantoor Looijen en de aan haar gelieerde partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat Administratiekantoor Looijen zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website, kan Administratiekantoor Looijen voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard.

Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. Administratiekantoor Looijen en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Administratiekantoor Looijen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door Administratiekantoor Looijen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Administratiekantoor Looijen.

Keuze en gebruik informatie
U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die u hier aantreft.

Wijzigen inhoud en verwijzingen
Administratiekantoor Looijen streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Administratiekantoor Looijen kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website. Verder garandeert Administratiekantoor Looijen niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Administratiekantoor Looijen heeft het recht de inhoud van en de verwijzingen op deze website op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van Administratiekantoor Looijen of van de met haar samenwerkende partners.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Afnemer /gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer/gebruiker is verplicht aanwijzingen van Administratiekantoor Looijen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de website van Administratiekantoor Looijen mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Hyperlinks
Administratiekantoor Looijen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Administratiekantoor Looijen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.